• 16 kwietnia, 2021

Aktualnie prowadzone badania

„Młodzi sami o sobie” – odpowiedź na raport „Młodzi 2011”

Pomysł badania „Młodzi sami o sobie” zrodził się po lekturze raportu „Młodzi 2011″. Publikacja ta wywołała poczucie braku głosu samych zainteresowanych. Nasze badanie to próba analizy aspiracji, barier i oczekiwań młodych Polaków.

 

Składa się ono z trzech części: analizy danych zastanych, która jest punktem wyjścia do opracowania pozostałych dwóch etapów; wywiadów z osobami, które na co dzień pracują z młodymi ludźmi oraz warsztatów z młodymi z całej Polski. Postaramy się zestawić głos młodych z obrazem tychże w dyskursie publicznym i wypowiedziami osób zaangażowanych w pracę z młodym pokoleniem. Zwieńczeniem projektu ma być publikacja raportu oraz konferencja poświęcona młodym w Polsce. Artykuł o drugim etapie badania z komentarzem prof. Krystyny Szafraniec.
Projekt koordynują Katarzyna Murawska i Justyna Rybicka.