• 16 kwietnia, 2021

Kim jesteśmy?

Chi Kwadrat powstało w grudniu 2004 roku. Założycielami Koła byli studenci III i IV roku Instytutu Socjologii UW. Opiekunem naukowym Chi Kwadrat był od momentu powstania dr hab. Jan Poleszczuk. Od początku swojej działalności koło prowadziło wykłady o tematyce marketingowej oraz realizowało projekty badawcze. W październiku 2008 roku funkcję opiekuna koła objęła dr hab. Anna Giza – Poleszczuk i sprawuje ją do dziś.

Od 2011 roku koło angażuje się bardziej w projekty społeczne, a nie tylko marketingowe i stara się realizować więcej własnych pomysłów badawczych. Do naszego koła mogą należeć studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Cele, które realizujemy to przede wszystkim działalność naukowa, edukacyjna oraz integracja studentów zainteresowanych badaniami społecznymi i marketingowymi.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Prowadzenie projektów badawczych i wspieranie badań realizowanych przez członków,
  • Nawiązywanie kontaktów z firmami, instytucjami i agencjami badawczymi,
  • Organizowanie wykładów, szkoleń i konferencji poświęconych tematyce badań społecznych i marketingowych,
  • Organizowanie spotkań z profesjonalistami z dziedziny badań społecznych i marketingowych.

Wparciem są dla nas byli członkowie koła i inni absolwenci Instytutu Socjologii, którzy pracują obecnie w branży badawczej i udzielają nam cennych lekcji. Kadra naukowa Instytutu Socjologii czuwa nad jakością naszych działań.

Aktualności dotyczące działalności koła znajdują się na naszym profilu na Facebooku, bieżące informacje o wydarzeniach i spotkaniach pojawiają się również na plakatach oraz w gablocie na pierwszym piętrze Instytutu Socjologii.

Jeśli chcesz rozwijać praktyczne umiejętności badawcze, masz ciekawe pomysły i chcesz je z nami zrealizować lub chętnie podzielisz się swoją wiedzą i doświadczeniem badawczym – przyjdź do nas!