• 16 kwietnia, 2021

Opiekun naukowy

Przez pierwsze lata działalności Koła (2004 – 2008) naszym opiekunem naukowym był dr hab. Jan Poleszczuk. Od października 2008 r. tę funkcję pełni dr hab. Anna Giza-Poleszczuk z Zakładu Psychologii Społecznej IS UW.

dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

Socjolog, prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego do spraw naukowych.

Studia socjologiczne ukończyła w Instytucie Socjologii UW, doktoryzowała się w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Habilitację uzyskała w Instytucie Socjologii UW, gdzie pracuje w Zakładzie Psychologii Społecznej.

Specjalizuje się w zakresie socjologii rodziny. Zajmuje się także problematyką kapitału społecznego i ekonomii społecznej, a dodatkowo interesuje się socjologią ewolucyjną oraz marketingiem w perspektywie socjologicznej.

Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje od roku 1981. W latach 1994–2005 pracowała dodatkowo w dziedzinie badań rynkowych, marketingu i komunikacji. Doświadczenie wyniesione z prowadzenia praktycznie zorientowanych badań społecznych oraz przyjaznego przekazywania diagnoz naukowych szerszej publiczności stara się wykorzystać na rzecz zbliżenia nauki i „praktyki”, a w szczególności – na rzecz zwiększenia publicznej wiedzy o kwestiach społecznych.

Była dyrektorem działu badań rynku i doradcą w zakresie komunikacji marek w grupie Unilever Polska oraz pracownikiem instytutu Millward Brown SMG/KRC. Jest prezesem Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.