• 9 czerwca, 2022

Guillain-Barré syndrome.

  1. Zespół Guillaina-Barrégo obejmuje co najmniej cztery podtypy ostrej neuropatii obwodowej. Poczyniono znaczne postępy w zrozumieniu mechanizmów niektórych podtypów. Histologiczny wygląd podtypu ostrej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej (AIDP) przypomina eksperymentalne autoimmunologiczne zapalenie nerwu, które jest głównie powodowane przez limfocyty T skierowane przeciwko peptydom z białek mieliny P0, P2 i PMP22.
  2. Rola odporności zależnej od komórek T w AIDP pozostaje niejasna i istnieją dowody na udział przeciwciał i  dopełniacza . Istnieją mocne dowody na to, że podtypy aksonów zespołu Guillain-Barré, ostra ruchowa neuropatia aksonalna (AMAN) i ostra ruchowa i czuciowa neuropatia aksonów (AMSAN) są powodowane przez przeciwciała przeciwko gangliozydom na aksolemie, które atakują makrofagi w celu węzeł Ranviera.
  3. Około jedna czwarta pacjentów z zespołem Guillain-Barré przeszła niedawno infekcję Campylobacter jejuni, a postacie aksonalne tej choroby są szczególnie powszechne u tych osób. Lipooligosacharyd ze ściany bakteryjnej C jejuni zawiera struktury przypominające gangliozyd, a jego wstrzyknięcie  królikom  wywołuje neuropatię przypominającą ostrą ruchową neuropatię aksonalną.
  4. Przeciwciała przeciw GM1, GM1b, GD1a i GalNac-GD1a są w szczególności zaangażowane w ostrą ruchową neuropatię aksonów i, z wyjątkiem GalNacGD1a, w ostrą ruchową i czuciową neuropatię aksonów.
  5. Podtyp zespołu Fishera jest szczególnie związany z przeciwciałami przeciwko GQ1b i odkryto podobną reaktywność krzyżową ze strukturami gangliozydowymi w ścianie C jejuni. Wykazano, że przeciwciała anty-GQ1b uszkadzają zakończenie nerwu ruchowego in vitro poprzez  mechanizm, w którym pośredniczy dopełniacz .
  6. Wyniki międzynarodowych randomizowanych badań wykazały równoważną skuteczność zarówno wymiany osocza, jak i dożylnej immunoglobuliny, ale nie kortykosteroidów, w przyspieszaniu powrotu do zdrowia po zespole Guillain-Barré. Potrzebne są dalsze badania, aby odkryć metody leczenia zapobiegające pozostawieniu 20% pacjentów z uporczywą i znaczną niepełnosprawnością.

  Rola makrofagów w gojeniu ran. Badanie z hydrokortyzonem i surowicą antymakrofagową.

  • Rolę monocytów/makrofagów w gojeniu ran zbadano, badając proces gojenia ran zubożonych w tę komórkę i/lub ich aktywność fagocytarną
  •  Octan hydrokortyzonu (0,6 mg/g masy ciała) podawany jako podskórny depot zastosowano do wywołania przedłużonej monocytopenii u świnek morskich , a surowicę przeciw makrofagom (AMS) zastosowano do miejscowej eliminacji makrofagów tkankowych.
  • In vitro obecność dopełniacza , makrofagi ulegają szybkiej lizie i są wykorzystywane do uśmiercania przez AMS. W przypadku braku  dopełniacza AMS nie jest cytotoksyczny, ale silnie hamuje przyleganie i fagocytozę opsonizowanych erytrocytów przez makrofagi.
  • Miana AMS uzyskano przez obserwację przylegania i fagocytozy opsonizowanych erytrocytów w seryjnych rozcieńczeniach AMS. Badano sześć grup zwierząt: a) zwierzęta nieleczone, b) zwierzęta otrzymujące codzienne podskórne wstrzyknięcia normalnej  surowicy królika  (NRS) wokół każdej rany, c) zwierzęta otrzymujące codziennie podskórne AMS wokół każdej rany, d) zwierzęta otrzymujące ogólnoustrojowo hydrokortyzon, e) zwierzęta otrzymujące ogólnoustrojowo hydrokortyzon i codzienne wstrzyknięcia NRS wokół każdej rany oraz f) zwierzęta otrzymujące ogólnoustrojowo hydrokortyzon i codziennie AMS wokół każdej rany.
  • Rany składały się z serii sześciu liniowych nacięć skóry grzbietu. Sama podskórna AMS nie ma wpływu na liczbę krążących monocytów, ani nie zaobserwowano żadnego obserwowalnego wpływu na liczbę lub zdolność fagocytarną makrofagów rany.
  • Zwłóknienie w tych ranach nie miało wpływu. Hydrokortyzon ogólnoustrojowy wywoływał przedłużoną monocytopenię. Poziom makrofagów w ranach tych zwierząt z monocytopenią został zmniejszony do około jednej trzeciej poziomu kontrolnego; jednak aktywność fagocytarna monocytów/makrofagów, które pojawiły się w tych ranach, była podobna do aktywności kontrolnej.
  • W tych ranach zaobserwowano pewne zahamowanie oczyszczania rany, ale zwłóknienie było praktycznie nienaruszone. Synteza kolagenu, oceniana morfometrycznie, była podobna do syntezy ran kontrolnych na wszystkich etapach naprawy.
  • Łączenie ogólnoustrojowego hydrokortyzonu i podskórnej AMS wokół każdej rany spowodowało prawie całkowite zniknięcie makrofagów z ran.
  • Poziomy fibryny w ranach były podwyższone, a usuwanie fibryny, neutrofili, erytrocytów i innych różnych szczątków z tych ran było opóźnione. Fibroblasty, które w ranach kontrolnych pojawiły się po raz pierwszy 3 dni po zranieniu i osiągnęły maksymalny poziom do 5 dnia, pojawiły się w tych ranach dopiero w 5 dniu, a następnie tempo ich proliferacji było wolniejsze niż w przypadku kontroli.

  Receptorem wirusa Epsteina-Barra ludzkich limfocytów B jest receptor C3d CR2.

  1. Tożsamość receptora wirusa Epsteina-Barra (EBV) z receptorem  dopełniacza  typu 2 (CR2) ustalono w trzech zestawach eksperymentów z użyciem przeciwciał monoklonalnych, HB-5 i anty-B2, które rozpoznają białko błonowe limfocytów B Mr 145 000 czyli CR2. Po pierwsze, porządek rang dla wiązania fluoresceinowanego EBV z czterema liniami komórek limfoblastoidalnych (SB, JY, Raji i Molt-4) był identyczny z porządkiem rang dla wiązania
  2. HB-5 i anty-B2 metodą analitycznej cytometrii przepływowej. Po drugie, wstępne traktowanie komórek HB-5, a następnie traktowanie kozim fragmentami F(ab’)2 z mysim IgG blokowało wiązanie fluoresceinowanego EBV na SB, linii komórek B-limfoblastoidalnych. Przyłączenie wirusa nie było hamowane przez sam HB-5, samo drugie przeciwciało,  króliczy  receptor anty-C3b lub UPC10 (nieistotne przeciwciało monoklonalne). Po trzecie, przeniesienie CR2 z SB do cząsteczek Staphylococcus aureus zawierających białko A, do których został zaabsorbowany HB-5, nadało im specyficzną zdolność do wiązania EBV znakowanego 125I. Dochodzimy do wniosku, że CR2 jest receptorem EBV ludzkich limfocytów B

  Uwalnianie histaminy zależne od leukocytów z  płytek krwi królika  . Rola IgE, bazofilów i czynnika aktywującego płytki.

  • Zbadaliśmy zależny od leukocytów mechanizm uwalniania histaminy (LDHR) z  płytek krwi królika , mechanizm  niezależny od dopełniacza , który odgrywa rolę w odkładaniu się kompleksów immunologicznych w ostrej chorobie posurowiczej  królików . Na podstawie chromatografii i pasywnego transferu surowicy od immunizowanych  królików  stwierdzono, że przeciwciało odpowiedzialne za LDHR było typu IgE.
  • W badaniu reakcji pod mikroskopem elektronowym leukocyty biorące udział w aglutynacji płytek krwi i uwalnianiu zawartej w nich histaminy zidentyfikowano jako bazofil. Po dodaniu antygenu, bazofile uczulone zdegranulowanym IgE uwalniały swoją zawartość histaminy i czynnik aktywujący płytki (PAF), który powodował agregację płytek krwi i uwalnianie histaminy.

   

  RABBIT COMPLEMENT

  MBS238229-2mL MyBiosource 2mL 165 EUR

  RABBIT COMPLEMENT

  MBS238229-5x2mL MyBiosource 5x2mL 560 EUR

  Rabbit Complement C3

  MBS147429-001mg MyBiosource 0.01mg 545 EUR

  Rabbit Complement C3

  MBS147429-005mg MyBiosource 0.05mg 1205 EUR

  Rabbit Complement C3

  MBS147429-01mg MyBiosource 0.1mg 1820 EUR

  Rabbit Complement C3

  MBS147429-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 7855 EUR

  BABY RABBIT COMPLEMENT

  MBS238227-2mL MyBiosource 2mL 250 EUR

  BABY RABBIT COMPLEMENT

  MBS238227-5x2mL MyBiosource 5x2mL 960 EUR

  BABY RABBIT COMPLEMENT

  MBS238228-1mL MyBiosource 1mL 200 EUR

  BABY RABBIT COMPLEMENT

  MBS238228-5x1mL MyBiosource 5x1mL 730 EUR

  Rabbit Complement Serum

  32R-CR001 Fitzgerald 25 ml 289.2 EUR

  Complement C3 Rabbit pAb

  E2382357 EnoGene 100ul 225 EUR

  Complement C3 Rabbit mAb

  A22265 Abclonal 20μL 213.2 EUR

  Complement C9 Rabbit mAb

  E2R380806 EnoGene 100ul 275 EUR

  Complement C3 Rabbit pAb

  MBS8543809-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

  Complement C3 Rabbit pAb

  MBS8543809-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

  Complement C3 Rabbit pAb

  MBS8543809-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

  Complement C3 Rabbit pAb

  MBS8543809-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

  Complement C3 Rabbit pAb

  MBS8543809-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

  Complement C3 Rabbit pAb

  A13283 Abclonal 50μL 262.15 EUR

  Complement C3 Rabbit pAb

  A6879 Abclonal 20μL 88.56 EUR

  Complement C4A Rabbit mAb

  A3545 Abclonal 200μL 83.2 EUR

  Complement C4A Rabbit pAb

  A9511 Abclonal 100μL 70.85 EUR

  Baby Rabbit Complement serum (Lyophilized), tested for complement activity

  COMPBR-10 Alpha Diagnostics 10 ml 634.8 EUR

  Baby Rabbit Complement serum (Lyophilized), tested for complement activity

  COMPBR-2 Alpha Diagnostics 2 ml 270 EUR

  RABBIT COMPLEMENT Serum Products

  GWB-Q00015 GenWay Biotech 2 ml Ask for price

  Rabbit Polyclonal antibody to Complement C2 (complement component 2)

  TA308854 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

  Rabbit Polyclonal antibody to Complement C3 (complement component 3)

  TA308855 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

  Standard Rabbit Complement serum (Lyophilized), tested for complement activity

  COMPR-2 Alpha Diagnostics 2 ml 343.2 EUR

  Standard Rabbit Complement serum (Lyophilized), tested for complement activity

  COMPR-20 Alpha Diagnostics 20 ml 489.6 EUR

  Standard Rabbit Complement serum (Lyophilized), tested for complement activity

  COMPR-5 Alpha Diagnostics 5 ml 343.2 EUR

  Rabbit anti Human complement

  MBS573754-1mL MyBiosource 1mL 460 EUR

  Rabbit anti Human complement

  MBS573754-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1925 EUR

  Rabbit Complement 1q ELISA kit

  E01A28303 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement 4 ELISA kit

  E01A28304 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement 1q ELISA kit

  E04C0011-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement 1q ELISA kit

  E04C0011-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement 1q ELISA kit

  E04C0011-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement 4 ELISA kit

  E04C0012-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement 4 ELISA kit

  E04C0012-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement 4 ELISA kit

  E04C0012-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement 1Q ELISA Kit

  MBS031554-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Rabbit Complement 4 ELISA Kit

  MBS023940-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Rabbit Complement 3 ELISA Kit

  ELA-E0861Rb Nova Lifetech 96tests 796 EUR

  Rabbit Complement 1q ELISA Kit

  MBS722043-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

  Rabbit Complement 1q ELISA Kit

  MBS722043-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

  Rabbit Complement 1q ELISA Kit

  MBS722043-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

  Rabbit Complement 1q ELISA Kit

  MBS722043-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

  Rabbit Complement 4 ELISA Kit

  MBS732746-48StripWellsCompetitive MyBiosource 48-Strip-Wells-(Competitive) 485 EUR

  Rabbit Complement 4 ELISA Kit

  MBS732746-48StripWellsSandwich MyBiosource 48-Strip-Wells-(Sandwich) 485 EUR

  Rabbit Complement 4 ELISA Kit

  MBS732746-5x96StripWellsCompetitive MyBiosource 5x96-Strip-Wells-(Competitive) 3020 EUR

  Rabbit Complement 4 ELISA Kit

  MBS732746-96StripWellsCompetitive MyBiosource 96-Strip-Wells-(Competitive) 690 EUR

  Rabbit Complement 4 ELISA Kit

  MBS732746-96StripWellsSandwich MyBiosource 96-Strip-Wells-(Sandwich) 690 EUR

  Rabbit Complement iC3b ELISA Kit

  E01A30231 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement iC3b ELISA Kit

  MBS7256807-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

  Rabbit Complement iC3b ELISA Kit

  MBS7256807-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

  Rabbit Complement iC3b ELISA Kit

  MBS7256807-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

  Rabbit Complement iC3b ELISA Kit

  MBS7256807-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

  Rabbit complement, lyophilized powder

  RCL99-0005 Equitech 5ml 131.25 EUR

  Rabbit polyclonal antibody to Complement factor H (complement factor H)

  TA308548 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  EKC38418-48T Biomatik Corporation 48T 647.15 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  EKC38418-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4391.38 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  EKC38418-96T Biomatik Corporation 96T 924.5 EUR

  Rabbit Complement 3(C3) Elisa Kit

  EK70040Rb AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.1 EUR

  Rabbit Complement 4(C4) Elisa Kit

  EK70041Rb AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.1 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  EK12164 SAB 96Т 799 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  AE63213RB-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  AE63213RB-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

  CSB-E08668Rb-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

  Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

  1-CSB-E08668Rb Cusabio
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  CN-00624R1 ChemNorm 96T 530.4 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  CN-00624R2 ChemNorm 48T 351.6 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  CN-00667R1 ChemNorm 96T 538.8 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  CN-00667R2 ChemNorm 48T 358.8 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  YLA0078RB-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  YLA0078RB-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  YLA0079RB-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  YLA0079RB-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA KIT

  EA0011Rb Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  GA-E0056RB-48Tests GenAsia Biotech 48 Tests Ask for price

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  GA-E0056RB-96Tests GenAsia Biotech 96 Tests 450 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  GA-E0057RB-48Tests GenAsia Biotech 48 Tests Ask for price

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  GA-E0057RB-96Tests GenAsia Biotech 96 Tests 450 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  GA-E0056RB-48T GenAsia Biotech 48T 391.2 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  GA-E0056RB-96T GenAsia Biotech 96T 628.8 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  GA-E0057RB-48T GenAsia Biotech 48T 391.2 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  GA-E0057RB-96T GenAsia Biotech 96T 628.8 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  QY-E30245 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  QY-E30246 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  SL0055Rb Sunlong - 498 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  SL0056Rb Sunlong - 498 EUR

  Rabbit Complement C3 (C3) ELISA Kit

  abx051898-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Rabbit Complement C3 (C3) ELISA Kit

  abx051898-10g Abbexa 10 µg 662.5 EUR

  Rabbit Complement C3 (C3) ELISA Kit

  abx051898-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  Rabbit Complement C4,C4 ELISA KIT

  E0147Rb-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4122 EUR

  Rabbit Complement C4,C4 ELISA KIT

  E0147Rb-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 300 EUR

  Rabbit Complement C4,C4 ELISA KIT

  E0147Rb-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2061 EUR

  Rabbit Complement C4,C4 ELISA KIT

  E0147Rb-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  AE63213RB-48T Abebio 48T 360 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  AE63213RB-96T Abebio 96T 680 EUR

  Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

  MBS701356-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6300 EUR

  Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

  MBS701356-24StripWellsLIMIT1 MyBiosource 24-Strip-Wells(LIMIT1) 275 EUR

  Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

  MBS701356-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 640 EUR

  Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

  MBS701356-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3320 EUR

  Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

  MBS701356-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 920 EUR

  Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

  MBS1609246-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3955 EUR

  Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

  MBS1609246-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2005 EUR

  Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

  MBS1609246-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  Rabbit Complement 4, C4 ELISA Kit

  MBS1601511-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3955 EUR

  Rabbit Complement 4, C4 ELISA Kit

  MBS1601511-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 305 EUR

  Rabbit Complement 4, C4 ELISA Kit

  MBS1601511-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2005 EUR

  Rabbit Complement 4, C4 ELISA Kit

  MBS1601511-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  MBS2800368-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6840 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  MBS2800368-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 480 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  MBS2800368-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3610 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  MBS2800368-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 805 EUR

  Rabbit complement 5 (C5) ELISA Kit

  MBS2614378-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

  Rabbit complement 5 (C5) ELISA Kit

  MBS2614378-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

  Rabbit complement 5 (C5) ELISA Kit

  MBS2614378-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

  Rabbit complement 5 (C5) ELISA Kit

  MBS2614378-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  MBS2600918-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  MBS2600918-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  MBS2600918-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  MBS2600918-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  EIA05092Rb Enlibio each 520 EUR

  Complement factor H Rabbit mAb

  A8798 Abclonal 100μL 83.2 EUR

  Complement Factor B Rabbit pAb

  A1706-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

  Complement Factor B Rabbit pAb

  A1706-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

  Complement Factor B Rabbit pAb

  A1706-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

  Complement Factor B Rabbit pAb

  A1706-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

  Complement factor D Rabbit mAb

  A23006 Abclonal 20μL 1557.4 EUR

  Complement factor B Rabbit mAb

  E2R389395 EnoGene 100ul 275 EUR

  Complement factor H Rabbit pAb

  A1360 Abclonal 100μL 262.15 EUR

  Complement factor H Rabbit pAb

  A13686 Abclonal 500μL 88.56 EUR

  Complement factor H Rabbit pAb

  A2166 Abclonal 100μL 88.56 EUR

  Complement factor D Rabbit pAb

  A22110 Abclonal 1000μL 88.56 EUR

  Rabbit Complement 1q (C1q) ELISA Kit

  abx363308-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement 3a (C3a) ELISA Kit

  MBS269974-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

  Rabbit Complement 3a (C3a) ELISA Kit

  MBS269974-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

  Rabbit Complement 3a (C3a) ELISA Kit

  MBS269974-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

  Rabbit Complement 3a (C3a) ELISA Kit

  MBS269974-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  Rabbit Complement 1q (C1q) ELISA Kit

  MBS2601473-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

  Rabbit Complement 1q (C1q) ELISA Kit

  MBS2601473-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

  Rabbit Complement 1q (C1q) ELISA Kit

  MBS2601473-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

  Rabbit Complement 1q (C1q) ELISA Kit

  MBS2601473-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  Rabbit Complement 3b (C3b) ELISA Kit

  MBS2602540-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

  Rabbit Complement 3b (C3b) ELISA Kit

  MBS2602540-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

  Rabbit Complement 3b (C3b) ELISA Kit

  MBS2602540-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

  Rabbit Complement 3b (C3b) ELISA Kit

  MBS2602540-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  Rabbit Complement 1q (C1q) ELISA Kit

  EIA05091Rb Enlibio each 520 EUR

  Rabbit Complement 3a (C3a) ELISA Kit

  EIA05093Rb Enlibio each 520 EUR

  Rabbit Complement 3b (C3b) ELISA Kit

  EIA05094Rb Enlibio each 520 EUR

  BABY RABBIT COMPLEMENT Serum Products

  GWB-Q00001 GenWay Biotech 2 ml Ask for price

  BABY RABBIT COMPLEMENT Serum Products

  GWB-Q00002 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

  Rabbit Complement Lnhibitor ELISA Kit

  MBS722805-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

  Rabbit Complement Lnhibitor ELISA Kit

  MBS722805-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

  Rabbit Complement Lnhibitor ELISA Kit

  MBS722805-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

  Rabbit Complement Lnhibitor ELISA Kit

  MBS722805-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

  Rabbit Complement 3-4 WK (1-mL)

  31061-0 Pel-Freez 1mL 111.94 EUR

  Rabbit Complement C5a (C5a) ELISA Kit

  abx155046-100l Abbexa 100 µl 675 EUR

  Rabbit Complement C5 Protein, His Tag

  CO5-R52H4 ACROBIOSYSTEMS 100ug 2749.9 EUR

  Rabbit Complement 3bR (C3bR) ELISA Kit

  MBS2601609-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3545 EUR

  Rabbit Complement 3bR (C3bR) ELISA Kit

  MBS2601609-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 310 EUR

  Rabbit Complement 3bR (C3bR) ELISA Kit

  MBS2601609-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1940 EUR

  Rabbit Complement 3bR (C3bR) ELISA Kit

  MBS2601609-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 475 EUR

  Rabbit Complement 3bR (C3bR) ELISA Kit

  EIA05095Rb Enlibio each 520 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA kit

  E01A28445 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Factor H ELISA kit

  E01A28446 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Factor I ELISA kit

  E01A28447 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Factor P ELISA kit

  E01A28448 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA kit

  E04C0365-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA kit

  E04C0365-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA kit

  E04C0365-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Factor D ELISA kit

  E04C0366-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Factor D ELISA kit

  E04C0366-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Factor D ELISA kit

  E04C0366-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Factor H ELISA kit

  E04C0367-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Factor H ELISA kit

  E04C0367-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Factor H ELISA kit

  E04C0367-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Factor I ELISA kit

  E04C0368-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Factor I ELISA kit

  E04C0368-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Factor I ELISA kit

  E04C0368-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Factor P ELISA kit

  E04C0369-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Factor P ELISA kit

  E04C0369-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Factor P ELISA kit

  E04C0369-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Factor P ELISA Kit

  MBS016925-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Rabbit Complement Factor I ELISA Kit

  MBS011064-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Rabbit Complement Factor H ELISA Kit

  MBS028230-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Rabbit Complement Factor B ELISA Kit

  MBS028917-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA Kit

  MBS028917-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA Kit

  MBS028917-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA Kit

  MBS028917-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

  Rabbit Complement 4, C4 GENLISA ELISA

  KLX0147 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Rabbit Complement Factor H ELISA Kit

  MBS720753-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

  Rabbit Complement Factor H ELISA Kit

  MBS720753-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

  Rabbit Complement Factor H ELISA Kit

  MBS720753-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

  Rabbit Complement Factor H ELISA Kit

  MBS720753-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

  Rabbit Complement Factor P ELISA Kit

  MBS727195-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

  Rabbit Complement Factor P ELISA Kit

  MBS727195-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

  Rabbit Complement Factor P ELISA Kit

  MBS727195-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

  Rabbit Complement Factor P ELISA Kit

  MBS727195-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

  Rabbit Complement Factor I ELISA Kit

  MBS730860-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

  Rabbit Complement Factor I ELISA Kit

  MBS730860-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

  Rabbit Complement Factor I ELISA Kit

  MBS730860-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

  Rabbit Complement Factor I ELISA Kit

  MBS730860-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA Kit

  MBS721653-48StripWellsCompetitive MyBiosource 48-Strip-Wells-(Competitive) 485 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA Kit

  MBS721653-48StripWellsSandwich MyBiosource 48-Strip-Wells-(Sandwich) 485 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA Kit

  MBS721653-5x96StripWellsCompetitive MyBiosource 5x96-Strip-Wells-(Competitive) 3020 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA Kit

  MBS721653-96StripWellsCompetitive MyBiosource 96-Strip-Wells-(Competitive) 690 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA Kit

  MBS721653-96StripWellsSandwich MyBiosource 96-Strip-Wells-(Sandwich) 690 EUR

  Rabbit Complement IC3B (IC3B) ELISA Kit

  MBS9393091-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Rabbit Complement component 3b ELISA kit

  E01A28390 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 1R ELISA kit

  E01A28434 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 7 ELISA kit

  E01A28436 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 8b ELISA kit

  E01A28437 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 5 ELISA kit

  E01A28438 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 9 ELISA kit

  E01A28439 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 2 ELISA kit

  E01A28440 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 3 ELISA kit

  E01A28441 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 4B ELISA kit

  E01A28444 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement component 5b ELISA kit

  E01A28566 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement component 3b ELISA kit

  E04C0113-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement component 3b ELISA kit

  E04C0113-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement component 3b ELISA kit

  E04C0113-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 1R ELISA kit

  E04C0352-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 1R ELISA kit

  E04C0352-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 1R ELISA kit

  E04C0352-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 7 ELISA kit

  E04C0354-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 7 ELISA kit

  E04C0354-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 7 ELISA kit

  E04C0354-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 8b ELISA kit

  E04C0355-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 8b ELISA kit

  E04C0355-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 8b ELISA kit

  E04C0355-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 5 ELISA kit

  E04C0356-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 5 ELISA kit

  E04C0356-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 5 ELISA kit

  E04C0356-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 8g ELISA kit

  E04C0357-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 8g ELISA kit

  E04C0357-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 8g ELISA kit

  E04C0357-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 9 ELISA kit

  E04C0358-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 9 ELISA kit

  E04C0358-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 9 ELISA kit

  E04C0358-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 2 ELISA kit

  E04C0359-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 2 ELISA kit

  E04C0359-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 2 ELISA kit

  E04C0359-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 3 ELISA kit

  E04C0360-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 3 ELISA kit

  E04C0360-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 3 ELISA kit

  E04C0360-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 4B ELISA kit

  E04C0364-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 4B ELISA kit

  E04C0364-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 4B ELISA kit

  E04C0364-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement component 5b ELISA kit

  E04C0664-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement component 5b ELISA kit

  E04C0664-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement component 5b ELISA kit

  E04C0664-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 6 ELISA Kit

  MBS101870-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

  Rabbit Complement Component 6 ELISA Kit

  MBS101870-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

   

  Wyjaśniono uwarunkowania przygotowania i zachowania aktywności PAF oraz niektóre właściwości tego czynnika. Dlatego LDHR należy traktować jako mechanizm typu natychmiastowej nadwrażliwości, który może łączyć reakcje alergiczne z chorobą immunologiczną związaną z ciężkim uszkodzeniem strukturalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *