• 9 czerwca, 2022

Guillain-Barré syndrome.

  1. Zespół Guillaina-Barrégo obejmuje co najmniej cztery podtypy ostrej neuropatii obwodowej. Poczyniono znaczne postępy w zrozumieniu mechanizmów niektórych podtypów. Histologiczny wygląd podtypu ostrej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej (AIDP) przypomina eksperymentalne autoimmunologiczne zapalenie nerwu, które jest głównie powodowane przez limfocyty T skierowane przeciwko peptydom z białek mieliny P0, P2 i PMP22.
  2. Rola odporności zależnej od komórek T w AIDP pozostaje niejasna i istnieją dowody na udział przeciwciał i  dopełniacza . Istnieją mocne dowody na to, że podtypy aksonów zespołu Guillain-Barré, ostra ruchowa neuropatia aksonalna (AMAN) i ostra ruchowa i czuciowa neuropatia aksonów (AMSAN) są powodowane przez przeciwciała przeciwko gangliozydom na aksolemie, które atakują makrofagi w celu węzeł Ranviera.
  3. Około jedna czwarta pacjentów z zespołem Guillain-Barré przeszła niedawno infekcję Campylobacter jejuni, a postacie aksonalne tej choroby są szczególnie powszechne u tych osób. Lipooligosacharyd ze ściany bakteryjnej C jejuni zawiera struktury przypominające gangliozyd, a jego wstrzyknięcie  królikom  wywołuje neuropatię przypominającą ostrą ruchową neuropatię aksonalną.
  4. Przeciwciała przeciw GM1, GM1b, GD1a i GalNac-GD1a są w szczególności zaangażowane w ostrą ruchową neuropatię aksonów i, z wyjątkiem GalNacGD1a, w ostrą ruchową i czuciową neuropatię aksonów.
  5. Podtyp zespołu Fishera jest szczególnie związany z przeciwciałami przeciwko GQ1b i odkryto podobną reaktywność krzyżową ze strukturami gangliozydowymi w ścianie C jejuni. Wykazano, że przeciwciała anty-GQ1b uszkadzają zakończenie nerwu ruchowego in vitro poprzez  mechanizm, w którym pośredniczy dopełniacz .
  6. Wyniki międzynarodowych randomizowanych badań wykazały równoważną skuteczność zarówno wymiany osocza, jak i dożylnej immunoglobuliny, ale nie kortykosteroidów, w przyspieszaniu powrotu do zdrowia po zespole Guillain-Barré. Potrzebne są dalsze badania, aby odkryć metody leczenia zapobiegające pozostawieniu 20% pacjentów z uporczywą i znaczną niepełnosprawnością.

  Rola makrofagów w gojeniu ran. Badanie z hydrokortyzonem i surowicą antymakrofagową.

  • Rolę monocytów/makrofagów w gojeniu ran zbadano, badając proces gojenia ran zubożonych w tę komórkę i/lub ich aktywność fagocytarną
  •  Octan hydrokortyzonu (0,6 mg/g masy ciała) podawany jako podskórny depot zastosowano do wywołania przedłużonej monocytopenii u świnek morskich , a surowicę przeciw makrofagom (AMS) zastosowano do miejscowej eliminacji makrofagów tkankowych.
  • In vitro obecność dopełniacza , makrofagi ulegają szybkiej lizie i są wykorzystywane do uśmiercania przez AMS. W przypadku braku  dopełniacza AMS nie jest cytotoksyczny, ale silnie hamuje przyleganie i fagocytozę opsonizowanych erytrocytów przez makrofagi.
  • Miana AMS uzyskano przez obserwację przylegania i fagocytozy opsonizowanych erytrocytów w seryjnych rozcieńczeniach AMS. Badano sześć grup zwierząt: a) zwierzęta nieleczone, b) zwierzęta otrzymujące codzienne podskórne wstrzyknięcia normalnej  surowicy królika  (NRS) wokół każdej rany, c) zwierzęta otrzymujące codziennie podskórne AMS wokół każdej rany, d) zwierzęta otrzymujące ogólnoustrojowo hydrokortyzon, e) zwierzęta otrzymujące ogólnoustrojowo hydrokortyzon i codzienne wstrzyknięcia NRS wokół każdej rany oraz f) zwierzęta otrzymujące ogólnoustrojowo hydrokortyzon i codziennie AMS wokół każdej rany.
  • Rany składały się z serii sześciu liniowych nacięć skóry grzbietu. Sama podskórna AMS nie ma wpływu na liczbę krążących monocytów, ani nie zaobserwowano żadnego obserwowalnego wpływu na liczbę lub zdolność fagocytarną makrofagów rany.
  • Zwłóknienie w tych ranach nie miało wpływu. Hydrokortyzon ogólnoustrojowy wywoływał przedłużoną monocytopenię. Poziom makrofagów w ranach tych zwierząt z monocytopenią został zmniejszony do około jednej trzeciej poziomu kontrolnego; jednak aktywność fagocytarna monocytów/makrofagów, które pojawiły się w tych ranach, była podobna do aktywności kontrolnej.
  • W tych ranach zaobserwowano pewne zahamowanie oczyszczania rany, ale zwłóknienie było praktycznie nienaruszone. Synteza kolagenu, oceniana morfometrycznie, była podobna do syntezy ran kontrolnych na wszystkich etapach naprawy.
  • Łączenie ogólnoustrojowego hydrokortyzonu i podskórnej AMS wokół każdej rany spowodowało prawie całkowite zniknięcie makrofagów z ran.
  • Poziomy fibryny w ranach były podwyższone, a usuwanie fibryny, neutrofili, erytrocytów i innych różnych szczątków z tych ran było opóźnione. Fibroblasty, które w ranach kontrolnych pojawiły się po raz pierwszy 3 dni po zranieniu i osiągnęły maksymalny poziom do 5 dnia, pojawiły się w tych ranach dopiero w 5 dniu, a następnie tempo ich proliferacji było wolniejsze niż w przypadku kontroli.

  Receptorem wirusa Epsteina-Barra ludzkich limfocytów B jest receptor C3d CR2.

  1. Tożsamość receptora wirusa Epsteina-Barra (EBV) z receptorem  dopełniacza  typu 2 (CR2) ustalono w trzech zestawach eksperymentów z użyciem przeciwciał monoklonalnych, HB-5 i anty-B2, które rozpoznają białko błonowe limfocytów B Mr 145 000 czyli CR2. Po pierwsze, porządek rang dla wiązania fluoresceinowanego EBV z czterema liniami komórek limfoblastoidalnych (SB, JY, Raji i Molt-4) był identyczny z porządkiem rang dla wiązania
  2. HB-5 i anty-B2 metodą analitycznej cytometrii przepływowej. Po drugie, wstępne traktowanie komórek HB-5, a następnie traktowanie kozim fragmentami F(ab’)2 z mysim IgG blokowało wiązanie fluoresceinowanego EBV na SB, linii komórek B-limfoblastoidalnych. Przyłączenie wirusa nie było hamowane przez sam HB-5, samo drugie przeciwciało,  króliczy  receptor anty-C3b lub UPC10 (nieistotne przeciwciało monoklonalne). Po trzecie, przeniesienie CR2 z SB do cząsteczek Staphylococcus aureus zawierających białko A, do których został zaabsorbowany HB-5, nadało im specyficzną zdolność do wiązania EBV znakowanego 125I. Dochodzimy do wniosku, że CR2 jest receptorem EBV ludzkich limfocytów B

  Uwalnianie histaminy zależne od leukocytów z  płytek krwi królika  . Rola IgE, bazofilów i czynnika aktywującego płytki.

  • Zbadaliśmy zależny od leukocytów mechanizm uwalniania histaminy (LDHR) z  płytek krwi królika , mechanizm  niezależny od dopełniacza , który odgrywa rolę w odkładaniu się kompleksów immunologicznych w ostrej chorobie posurowiczej  królików . Na podstawie chromatografii i pasywnego transferu surowicy od immunizowanych  królików  stwierdzono, że przeciwciało odpowiedzialne za LDHR było typu IgE.
  • W badaniu reakcji pod mikroskopem elektronowym leukocyty biorące udział w aglutynacji płytek krwi i uwalnianiu zawartej w nich histaminy zidentyfikowano jako bazofil. Po dodaniu antygenu, bazofile uczulone zdegranulowanym IgE uwalniały swoją zawartość histaminy i czynnik aktywujący płytki (PAF), który powodował agregację płytek krwi i uwalnianie histaminy.

   

  Rabbit Complement Serum

  32R-CR001 Fitzgerald 25 ml 289.2 EUR

  Complement C3 Rabbit mAb

  A11196 Abclonal 200μL 1557.4 EUR

  Complement C3 Rabbit mAb

  59783 SAB 100ul 339 EUR

  Complement C3 Rabbit pAb

  E2382357 EnoGene 100ul 225 EUR

  Complement C3 Rabbit mAb

  A22265 Abclonal 20μL 213.2 EUR

  Complement C9 Rabbit mAb

  E2R380806 EnoGene 100ul 275 EUR

  Complement C4A Rabbit mAb

  A3545 Abclonal 200μL 83.2 EUR

  Baby Rabbit Complement serum (Lyophilized), tested for complement activity

  COMPBR-10 Alpha Diagnostics 10 ml 634.8 EUR

  Baby Rabbit Complement serum (Lyophilized), tested for complement activity

  COMPBR-2 Alpha Diagnostics 2 ml 270 EUR

  RABBIT COMPLEMENT Serum Products

  GWB-Q00015 GenWay Biotech 2 ml Ask for price

  Rabbit Complement 1q ELISA kit

  E01A28303 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement 4 ELISA kit

  E01A28304 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement 1q ELISA kit

  E04C0011-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement 1q ELISA kit

  E04C0011-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement 1q ELISA kit

  E04C0011-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement 4 ELISA kit

  E04C0012-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement 4 ELISA kit

  E04C0012-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement 4 ELISA kit

  E04C0012-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement 3 ELISA Kit

  ELA-E0861Rb Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

  Rabbit Polyclonal antibody to Complement C2 (complement component 2)

  TA308854 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

  Rabbit Polyclonal antibody to Complement C3 (complement component 3)

  TA308855 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

  Standard Rabbit Complement serum (Lyophilized), tested for complement activity

  COMPR-2 Alpha Diagnostics 2 ml 343.2 EUR

  Standard Rabbit Complement serum (Lyophilized), tested for complement activity

  COMPR-20 Alpha Diagnostics 20 ml 489.6 EUR

  Standard Rabbit Complement serum (Lyophilized), tested for complement activity

  COMPR-5 Alpha Diagnostics 5 ml 343.2 EUR

  Rabbit Complement iC3b ELISA Kit

  E01A30231 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit complement, lyophilized powder

  RCL99-0005 Equitech 5ml 131.25 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  EKC38418-48T Biomatik Corporation 48T 647.15 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  EKC38418-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4391.38 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  EKC38418-96T Biomatik Corporation 96T 924.5 EUR

  Rabbit Complement 3(C3) Elisa Kit

  EK70040Rb AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.1 EUR

  Rabbit Complement 4(C4) Elisa Kit

  EK70041Rb AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.1 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  EK12164 SAB 96Т 799 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  AE63213RB-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

  AE63213RB-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

  CSB-E08668Rb-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

  Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

  1-CSB-E08668Rb Cusabio
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  CN-00624R1 ChemNorm 96T 530.4 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  CN-00624R2 ChemNorm 48T 351.6 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  CN-00667R1 ChemNorm 96T 538.8 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  CN-00667R2 ChemNorm 48T 358.8 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  GA-E0056RB-48T GenAsia Biotech 48T 391.2 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  GA-E0056RB-96T GenAsia Biotech 96T 628.8 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  GA-E0057RB-48T GenAsia Biotech 48T 391.2 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  GA-E0057RB-96T GenAsia Biotech 96T 628.8 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  QY-E30245 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  QY-E30246 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  SL0055Rb Sunlong - 498 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  SL0056Rb Sunlong - 498 EUR

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  YLA0078RB-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Rabbit Complement 4,C4 ELISA Kit

  YLA0078RB-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  YLA0079RB-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

  Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

  YLA0079RB-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

  Rabbit Complement C3 (C3) ELISA Kit

  abx051898-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Rabbit Complement C3 (C3) ELISA Kit

  abx051898-10g Abbexa 10 µg 662.5 EUR

  Rabbit Complement C3 (C3) ELISA Kit

  abx051898-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  Complement factor H Rabbit mAb

  A8798 Abclonal 100μL 83.2 EUR

  Complement factor B Rabbit mAb

  56868 SAB 100ul 339 EUR

  Complement Factor B Rabbit pAb

  A1706-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

  Complement Factor B Rabbit pAb

  A1706-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

  Complement Factor B Rabbit pAb

  A1706-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

  Complement Factor B Rabbit pAb

  A1706-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

  Complement factor D Rabbit mAb

  A23006 Abclonal 20μL 1557.4 EUR

  Complement factor B Rabbit mAb

  E2R389395 EnoGene 100ul 275 EUR

  Rabbit polyclonal antibody to Complement factor H (complement factor H)

  TA308548 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

  Rabbit Complement 1q (C1q) ELISA Kit

  abx363308-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement 3-4 WK (1-mL)

  31061-0 Pel-Freez 1mL 111.94 EUR

  Rabbit Complement C5a (C5a) ELISA Kit

  abx155046-100l Abbexa 100 µl 675 EUR

  BABY RABBIT COMPLEMENT Serum Products

  GWB-Q00001 GenWay Biotech 2 ml Ask for price

  BABY RABBIT COMPLEMENT Serum Products

  GWB-Q00002 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

  Rabbit Complement C5 Protein, His Tag

  CO5-R52H4 ACROBIOSYSTEMS 100ug 2749.9 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA kit

  E01A28445 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Factor H ELISA kit

  E01A28446 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Factor I ELISA kit

  E01A28447 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Factor P ELISA kit

  E01A28448 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA kit

  E04C0365-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA kit

  E04C0365-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Factor B ELISA kit

  E04C0365-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Factor D ELISA kit

  E04C0366-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Factor D ELISA kit

  E04C0366-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Factor D ELISA kit

  E04C0366-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Factor H ELISA kit

  E04C0367-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Factor H ELISA kit

  E04C0367-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Factor H ELISA kit

  E04C0367-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Factor I ELISA kit

  E04C0368-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Factor I ELISA kit

  E04C0368-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Factor I ELISA kit

  E04C0368-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Factor P ELISA kit

  E04C0369-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Factor P ELISA kit

  E04C0369-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Factor P ELISA kit

  E04C0369-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement 4, C4 GENLISA ELISA

  KLX0147 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Rabbit Complement component 3b ELISA kit

  E01A28390 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 1R ELISA kit

  E01A28434 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 7 ELISA kit

  E01A28436 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 8b ELISA kit

  E01A28437 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 5 ELISA kit

  E01A28438 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 9 ELISA kit

  E01A28439 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 2 ELISA kit

  E01A28440 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 3 ELISA kit

  E01A28441 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Component 4B ELISA kit

  E01A28444 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement component 5b ELISA kit

  E01A28566 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement component 3b ELISA kit

  E04C0113-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement component 3b ELISA kit

  E04C0113-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement component 3b ELISA kit

  E04C0113-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 1R ELISA kit

  E04C0352-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 1R ELISA kit

  E04C0352-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 1R ELISA kit

  E04C0352-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 7 ELISA kit

  E04C0354-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 7 ELISA kit

  E04C0354-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 7 ELISA kit

  E04C0354-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 8b ELISA kit

  E04C0355-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 8b ELISA kit

  E04C0355-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 8b ELISA kit

  E04C0355-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 5 ELISA kit

  E04C0356-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 5 ELISA kit

  E04C0356-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 5 ELISA kit

  E04C0356-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 8g ELISA kit

  E04C0357-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 8g ELISA kit

  E04C0357-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 8g ELISA kit

  E04C0357-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 9 ELISA kit

  E04C0358-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 9 ELISA kit

  E04C0358-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 9 ELISA kit

  E04C0358-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 2 ELISA kit

  E04C0359-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 2 ELISA kit

  E04C0359-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 2 ELISA kit

  E04C0359-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 3 ELISA kit

  E04C0360-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 3 ELISA kit

  E04C0360-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 3 ELISA kit

  E04C0360-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 4B ELISA kit

  E04C0364-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Component 4B ELISA kit

  E04C0364-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Component 4B ELISA kit

  E04C0364-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement component 5b ELISA kit

  E04C0664-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement component 5b ELISA kit

  E04C0664-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement component 5b ELISA kit

  E04C0664-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA

  KT-32123 Kamiya Biomedical Company 96 tests 1032 EUR

  Rabbit Complement Component 5a ELISA Kit

  IRBC5AKT Innovative research each 718 EUR

  ELISA kit for Rabbit Complement 3 (C3)

  KTE90145-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

  ELISA kit for Rabbit Complement 3 (C3)

  KTE90145-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

  ELISA kit for Rabbit Complement 3 (C3)

  KTE90145-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

  Rabbit Complement Component 9 (C9) Protein

  20-abx167559 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Rabbit Complement Component 9 (C9) Protein

  abx167559-1ml Abbexa 1 ml 450 EUR

  Rabbit Complement Fragment 3a ELISA kit

  E01A28563 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement fragment 4a ELISA kit

  E01A28564 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement fragment 5a ELISA kit

  E01A28565 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Fragment 3a ELISA kit

  E04C0658-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Fragment 3a ELISA kit

  E04C0658-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Fragment 3a ELISA kit

  E04C0658-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement fragment 4a ELISA kit

  E04C0659-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement fragment 4a ELISA kit

  E04C0659-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement fragment 4a ELISA kit

  E04C0659-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement fragment 5a ELISA kit

  E04C0663-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement fragment 5a ELISA kit

  E04C0663-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement fragment 5a ELISA kit

  E04C0663-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement fragment 3a ELISA Kit

  ELA-E0387Rb Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

  Rabbit Complement fragment 5a ELISA Kit

  ELA-E0388Rb Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

  Rabbit Complement fragment 4a ELISA Kit

  ELA-E0389Rb Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

  Complement factor B (CFB) Rabbit mAb

  A21793 Abclonal 500μL 83.2 EUR

  Rabbit Complement C5 Convertase ELISA Kit

  E01A30227 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement C3 Convertase ELISA Kit

  E01A30232 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement C5 Convertase ELISA kit

  E04C2693-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement C5 Convertase ELISA kit

  E04C2693-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement C5 Convertase ELISA kit

  E04C2693-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement C3 Convertase ELISA kit

  E04C2699-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement C3 Convertase ELISA kit

  E04C2699-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement C3 Convertase ELISA kit

  E04C2699-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Baby Rabbit Complement serum, Cell culture grade (Lyophilized), tested for complement activity

  COMPBR-1 Alpha Diagnostics 1 ml 196.8 EUR

  Baby Rabbit Complement serum, Cell culture grade (Lyophilized), tested for complement activity

  COMPBR-C-10 Alpha Diagnostics 10 ml 781.2 EUR

  Rabbit Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

  abx051898-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) CLIA Kit

  20-abx491428 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) CLIA Kit

  20-abx491432 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Rabbit Complement Component 7 (C7) ELISA Kit

  abx362361-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement Component 4 (C4) ELISA Kit

  abx362687-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement Component 5 (C5) ELISA Kit

  abx363229-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement Component 2 (C2) ELISA Kit

  abx363434-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

  abx363774-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement component C6(C6) ELISA kit

  E01A29003 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement component C6(C6) ELISA kit

  E04C1266-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement component C6(C6) ELISA kit

  E04C1266-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement component C6(C6) ELISA kit

  E04C1266-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement component C9, C9 ELISA KIT

  ELI-33639Ra Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

  Rabbit Complement component 5,C5 ELISA kit

  QY-E30244 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

  Rabbit Complement Factor B (CFB) ELISA Kit

  abx575793-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement Factor P (CFP) ELISA Kit

  abx362792-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement Factor I (CFI) ELISA Kit

  abx363479-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement Factor B (CFB) ELISA Kit

  abx362111-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement Factor H (CFH) ELISA Kit

  abx362216-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement factor B (CFB) ELISA Kit

  AE64676RB-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Rabbit Complement factor B (CFB) ELISA Kit

  AE64676RB-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  Rabbit Complement Factor B(CFB)ELISA Kit

  QY-E30053 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Rabbit Polyclonal Complement C7 Antibody

  TA590789 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA Kit

  20-abx155045 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  20-abx155046 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA Kit

  abx256987-96tests Abbexa 96 tests 943.2 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  abx256988-96tests Abbexa 96 tests 943.2 EUR

  Rabbit Complement Component 4b (C4B) ELISA Kit

  abx362241-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement Component 4a (C4A) ELISA Kit

  abx363191-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  DLR-C5a-Rb DL Develop 96T 454 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  DLR-C5a-Rb-48T DL Develop 48T 609.6 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  DLR-C5a-Rb-96T DL Develop 96T 793.2 EUR

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA Kit

  EKN44502-48T Biomatik Corporation 48T 370.02 EUR

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA Kit

  EKN44502-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2510.85 EUR

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA Kit

  EKN44502-96T Biomatik Corporation 96T 528.6 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  EKN44521-48T Biomatik Corporation 48T 370.02 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  EKN44521-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2510.85 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  EKN44521-96T Biomatik Corporation 96T 528.6 EUR

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA Kit

  EKU03391-48T Biomatik Corporation 48T 542.78 EUR

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA Kit

  EKU03391-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3683.15 EUR

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA Kit

  EKU03391-96T Biomatik Corporation 96T 775.4 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  EKU03410-48T Biomatik Corporation 48T 542.78 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  EKU03410-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3683.15 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  EKU03410-96T Biomatik Corporation 96T 775.4 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  DL-C5a-Rb DL Develop 96T 432 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  EK12964 SAB 96Т 768 EUR

  Rabbit Complement Component 3a ELISA Kit (C3a)

  RK03393 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

  Rabbit Complement Component 5a ELISA Kit (C5a)

  RK03394 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  RD-C5a-Rb-48T Reddot Biotech 48T 443.3 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  RD-C5a-Rb-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  RD-C5a-Rb-96T Reddot Biotech 96T 633.3 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  RD-C5a-Rb-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  RDR-C5a-Rb-48T Reddot Biotech 48T 465.47 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  RDR-C5a-Rb-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 640.8 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  RDR-C5a-Rb-96T Reddot Biotech 96T 664.97 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  RDR-C5a-Rb-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 890.4 EUR

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA Kit

  SEA387Rb-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5552.14 EUR

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA Kit

  SEA387Rb-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 562.42 EUR

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA Kit

  SEA387Rb-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 752.02 EUR

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA Kit

  SEA387Rb-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3024.07 EUR

  Rabbit Complement Component 3a (C3a) ELISA Kit

  4-SEA387Rb Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 plates of 96 wells
  • 5 plates of 96 wells
  • 1 plate of 96 wells

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  SEA388Rb-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5552.14 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  SEA388Rb-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 562.42 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  SEA388Rb-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 752.02 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  SEA388Rb-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3024.07 EUR

  Rabbit Complement Component 5a (C5a) ELISA Kit

  4-SEA388Rb Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 plates of 96 wells
  • 5 plates of 96 wells
  • 1 plate of 96 wells

  Rabbit Complement 1 Inhibitor (C1INH) Protein

  20-abx653015 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  OOSA10422-2ML - Baby Rabbit Complement Serum

  OOSA10422-2ML Aviva Systems Biology 2ml 189 EUR

  Rabbit Complement 1 Inhibitor (C1INH) Protein

  abx653015-100g Abbexa 100 µg 5300 EUR

  Rabbit Complement 1 Inhibitor (C1INH) Protein

  abx653015-200g Abbexa 200 µg Ask for price

  Rabbit Complement 1 Inhibitor (C1INH) Protein

  abx653015-50g Abbexa 50 µg 2112.5 EUR

  Rabbit Complement fragment 3c,C3c ELISA kit

  E01A28994 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Fragment 3d,C3d ELISA kit

  E01A28995 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement Fragment 4d,C4d ELISA kit

  E01A28999 BlueGene 96T 700 EUR

  Rabbit Complement fragment 3c,C3c ELISA kit

  E04C1257-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement fragment 3c,C3c ELISA kit

  E04C1257-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement fragment 3c,C3c ELISA kit

  E04C1257-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Fragment 3d,C3d ELISA kit

  E04C1258-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Fragment 3d,C3d ELISA kit

  E04C1258-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Fragment 3d,C3d ELISA kit

  E04C1258-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement Fragment 4d,C4d ELISA kit

  E04C1262-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rabbit Complement Fragment 4d,C4d ELISA kit

  E04C1262-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rabbit Complement Fragment 4d,C4d ELISA kit

  E04C1262-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rabbit Complement fragment 3a,C3a ELISA Kit

  EKC38419-48T Biomatik Corporation 48T 647.15 EUR

  Rabbit Complement fragment 3a,C3a ELISA Kit

  EKC38419-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4391.38 EUR

  Rabbit Complement fragment 3a,C3a ELISA Kit

  EKC38419-96T Biomatik Corporation 96T 924.5 EUR

  Rabbit complement fragment 5a,C5a ELISA Kit

  EKC38420-48T Biomatik Corporation 48T 474.04 EUR

  Rabbit complement fragment 5a,C5a ELISA Kit

  EKC38420-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3216.7 EUR

  Rabbit complement fragment 5a,C5a ELISA Kit

  EKC38420-96T Biomatik Corporation 96T 677.2 EUR

  Rabbit Complement fragment 3a(C3a) Elisa Kit

  EK70042Rb AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.1 EUR

   

  Wyjaśniono uwarunkowania przygotowania i zachowania aktywności PAF oraz niektóre właściwości tego czynnika. Dlatego LDHR należy traktować jako mechanizm typu natychmiastowej nadwrażliwości, który może łączyć reakcje alergiczne z chorobą immunologiczną związaną z ciężkim uszkodzeniem strukturalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *