• 9 czerwca, 2022

Ocena testu immunochromatograficznego do szybkiej identyfikacji

Identyfikacja kompleksu Mycobacterium  tuberculosis  (MTC) pozostaje powolna. Na przestrzeni lat zaproponowano kilka nowych technologii przyspieszających i upraszczających wykrywanie MTC. W tym kontekście oceniliśmy test immunochromatograficzny (ICA) (BIO-LINE SD  Ag  MPT64  TB) do szybkiej identyfikacji MTC, oparty na wykrywaniu  specyficznego   antygenu MPT64 MTC.

Przetestowaliśmy to  na i) kulturach prątków: 210 szczepów MTC i 28 prątków niegruźliczych; ii) M. bovis bacille Calmette-Guérin szczep SSI (Statens Serum Institut, Dania); oraz iii) 22 mikroorganizmy inne niż prątki, wyizolowane z kultur . Doszliśmy do wniosku, że ten zestaw ma doskonałą  swoistość (100%) i czułość (99%) z izolowanych kultur. ICA (BIO-LINE SD  Ag  MPT64  TB) umożliwia doskonałą identyfikację MTC z izolatów klinicznych. Jest to szybki, prosty i niedrogi  test , który ma zdecydowany wkład w szybką diagnostykę laboratoryjną  gruźlicy .

 Ocena szybkiego  testu TB  Ag  MPT64  do identyfikacji kompleksu Mycobacterium  tuberculosis  .

Szybka identyfikacja kompleksu Mycobacterium  tuberculosis  w próbkach hodowlanych jest ważna dla rozpoczęcia odpowiedniego leczenia. Oceniliśmy wydajność testu TB  Ag  MPT64  Rapid   bezpośrednio na 131 próbkach dodatnich w hodowli BACTEC MGIT 960: 113 zidentyfikowano jako kompleks M.  tuberculosis  , a 18 jako prątki niegruźlicze. Czułość i  swoistość testu TB  Ag MPT64  Rapid   wyniosły odpowiednio 96,5% i 100% w porównaniu z łańcuchową reakcją polimerazy. Ogólna zgodność  testu TB Ag MPT64  Rapid   wyniosła 969%. TB     Szybki  test Ag MPT64  jest łatwy, czuły i nie wymaga wysokiego poziomu umiejętności ani  specjalistycznego  sprzętu.

Rola GenoType Mycobacterium Test na prątki pospolite/dodatkowe w celu szybkiego różnicowania między  kompleksem Mycobacterium tuberculosis a różnymi gatunkami prątków niegruźliczych.

 1. Mycobacterium  tuberculosis complex (MTBC) i niegruźlicze prątki (NTM) mogą mieć te same objawy kliniczne, ale schematy leczenia są zawsze różne. Laboratoryjne różnicowanie MTBC i NTM metodami rutynowymi jest czasochłonne i kłopotliwe. Oceniliśmy rolę testu GenoType Mycobacterium pospolitych prątków/dodatkowych gatunków (CM/AS) w różnicowaniu między MTBC a różnymi gatunkami NTM w klinicznych izolatach z przypadków gruźlicy  (TB).
 2. Od stycznia 2010 r. do czerwca 2012 r. pobrano łącznie 1080 próbek klinicznych. Diagnozę przeprowadzono za pomocą barwienia Ziehl-Neelsena, a następnie hodowli w systemie BacT/ALERT 3D (bioMerieux, Francja). Do różnicowania za pomocą testu wrażliwości na kwas p-nitrobenzoesowy (PNB) oraz testu BIO-LINE SD Ag MPT64 TB, uznawanego za złoty standard, wybrano łącznie 219 dodatnich kultur izolatów klinicznych (hodowle BacT/ALERT MP). Ostateczna identyfikacja i rozróżnienie między MTBC a różnymi gatunkami NTM zostały dodatkowo potwierdzone testem GenoType) Mycobacterium CM/AS (Hain Lifescience, Nehren, Niemcy).
 3. Spośród 219 dodatnich kultur BacT/ALERT MP, które zostały przebadane przez PNB jako 153 MTBC (69,9%) i w teście GenoType Mycobacterium CM/AS jako 159 (72,6%) MTBC, a pozostałe 60 (27,4%) uznano za gatunki NTM. Test GenoType® Mycobacterium CM/AS okazał się 99,3% czuły i 98,3% specyficzny dla szybkiego różnicowania MTBC i NTM. Najczęstszymi gatunkami NTM były; Mycobacterium fortuitum 20 (33,3%) wśród prątków szybko rosnących i Mycobacterium intracellulare 11 (18,3%) wśród prątków wolno rosnących.
 4. Test GenoType Mycobacterium umożliwia szybką i dokładną identyfikację gatunków NTM w porównaniu z różnymi fenotypowymi i molekularnymi narzędziami diagnostycznymi oraz pomaga w leczeniu infekcji powodowanych przez różne prątki.

Mycobacterium  tuberculosis  infekuje komórki dendrytyczne z dużą częstotliwością i upośledza ich funkcję in vivo.

 • Uważa się, że Mycobacterium  tuberculosis (Mtb) rezyduje w makrofagach, chociaż zaobserwowano zakażone komórki dendrytyczne (DC). Tak więc, chociaż dokonano powiązań komórkowych, brakuje globalnej charakterystyki komórek niosących Mtb. Przeprowadziliśmy czasową i ilościową charakterystykę komórek zawierających Mtb po zakażeniu myszy aerozolem za pomocą bakterii eksprymujących GFP i cytometrii przepływowej.
 • Odkryliśmy, że Mtb infekuje komórki fagocytarne o różnych fenotypach, że dominujące populacje zakażonych komórek zmieniają się w czasie i że szpikowe DC są główną populacją komórek zakażonych Mtb w płucach i węzłach chłonnych.
 • Odkryliśmy również, że bakterie w węźle drenującym płuca są tam transportowane z płuc przez mechanizm zależny od CCL19/21 i że transport bakterii do węzła chłonnego jest zjawiskiem przejściowym pomimo przewlekłego zakażenia.
 • Ponadto stwierdziliśmy, że podzbiory komórek węzłów chłonnych, które są najbardziej skuteczne w stymulowaniu swoistych dla Mtb, transgenicznych limfocytów T CD4(+) TCR, nie są zakażone bakteriami i są nieliczne lub nieobecne w płucach zakażonych myszy.
 • Wreszcie odkryliśmy, że populacje komórek płuc, które są zakażone Mtb z dużą częstotliwością, są stosunkowo nieskuteczne w stymulowaniu limfocytów T CD4(+) specyficznych wobec Ag i uzyskaliśmy dowody, że żywe Mtb mogą hamować prezentację MHC klasy II  Ag  bez zmniejszenia w ekspresji powierzchniowej MHC klasy II. Wyniki te wskazują, że Mtb jest ukierunkowany na migrację DC i  prezentację Ag  in vivo, aby promować uporczywą infekcję.

IL-23 kompensuje brak IL-12p70 i jest niezbędna dla odpowiedzi IL-17 podczas  gruźlicy  , ale jest zbędna dla ochrony i odpowiedzi IFN-gamma specyficznych dla antygenu, jeśli dostępna jest IL-12p70.

 • Indukowany przez IL-12p70 IFN-gamma jest wymagany do kontrolowania   wzrostu Mycobacterium tuberculosis ; jednakże pod nieobecność IL-12p70, szlak zależny od IL-12p40 pośredniczy w indukcji IFN-gamma i początkowej aktywności bakteriostatycznej. IL-23 jest cytokiną zależną od IL-12p40 zawierającą podjednostkę IL-12p40 kowalencyjnie związaną z podjednostką p19, która bierze udział w indukcji komórek T CD4 związanych z autoimmunizacją i zapaleniem .
 • Pokazujemy, że u myszy z niedoborem IL-23 p19 wzrost prątków jest kontrolowany i nie ma zmniejszenia ani liczby  komórek T CD4 specyficznych dla IFN-gamma wytwarzających IFN-gamma, ani lokalnej ekspresji mRNA IFN-gamma Odwrotnie, u tych myszy dochodzi do prawie całkowitej utraty zarówno  komórek T CD4 specyficznych dla Ag wytwarzających IL-17, jak i miejscowej produkcji mRNA dla IL-17.
 • Brak IL-17 nie zmienia ekspresji genów przeciwprątkowych, syntazy NO 2 i LRG-47, a brak IL-23 lub IL-17, z których oba są zaangażowane w pośredniczenie w zapaleniu, nie wpływa znacząco na ziarniniak. odpowiedź na   zakażenie płuc M. tuberculosis .
 • Pomimo tej nadmiarowości, IL-23 jest wymagana do zapewnienia umiarkowanego poziomu ochrony przy braku IL-12p70, a ochrona ta jest skorelowana z wymogiem dla IL-23 w niezależnej od IL-12p70 indukcji  swoistej dla Ag , IFN- limfocyty T CD4 wytwarzające gamma.

Tuberculosis Ag MPT64 specific test

08FK50 Abbott 25 tests/kit 67.65 EUR

M. Tuberculosis Mpt64 Antigen

DAGA-184 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

1-CSB-YP358713MVZ Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

1-CSB-EP358713MVZ Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

1-CSB-BP358713MVZ Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

1-CSB-BP358713MVZb0 Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant M. tuberculosis Mpt64 antigen [His]

DAG-WT1189 Creative Diagnostics 200 µg, 1 mg Ask for price

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

CSB-YP358713FSG Cusabio 6361 mg Ask for price

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

CSB-EP358713FSG Cusabio 3288 mg Ask for price

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64(mpt64)

AP72968 SAB each Ask for price

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64(mpt64)

AP77164 SAB 1mg 2826 EUR

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64(mpt64)

AP78000 SAB each Ask for price

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64(mpt64)

AP78008 SAB each Ask for price

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

CSB-BP358713FSG Cusabio 172 mg Ask for price

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

CSB-BP358713FSGb0 Cusabio 173 mg Ask for price

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

CSB-BP358713FSGc7 Cusabio 174 mg Ask for price

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

RPC28132-100ug Biomatik Corporation 100ug 1544.5 EUR

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

RPC28132-20ug Biomatik Corporation 20ug 580.8 EUR

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

RPC28257-100ug Biomatik Corporation 100ug 801.9 EUR

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

RPC28257-1mg Biomatik Corporation 1mg 2885.2 EUR

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

RPC28257-20ug Biomatik Corporation 20ug 448.1 EUR

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

RPC28339-100ug Biomatik Corporation 100ug 863.2 EUR

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

RPC28339-20ug Biomatik Corporation 20ug 479.6 EUR

Recombinant M. Tuberculosis Mpt64 Antigen (a.a.1-232)

DAG-WT1162 Creative Diagnostics 200 µg, 1 mg Ask for price

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis Mpt64 Protein (aa 1-232) [His]

VAng-Lsx06142-100g Creative Biolabs 100 µg 717.6 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis Mpt64 Protein (aa 1-232) [His]

VAng-Lsx06142-1mg Creative Biolabs 1 mg 3686.4 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis MPT64 Protein (aa 24-228) [His]

VAng-Yyj0104-10g Creative Biolabs 10 µg 1015.2 EUR

M. Tuberculosis MPT53

DAGA-171 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

Rat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01A14669 BlueGene 96T 700 EUR

Rat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E02M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E02M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E02M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E08M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E08M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E08M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E07M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E07M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E07M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Recombinant M. tuberculosis Mtb8.4, MPT64, TB16.3, Mtb8 Chimeric Protein

DAG-WT1090 Creative Diagnostics 1 mg 480 EUR

Sheep Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01A101870 BlueGene 96T 700 EUR

Human Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01A5922 BlueGene 96T 700 EUR

Goat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01A49577 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01A23415 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E03M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E03M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E03M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E06M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E06M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E06M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Porcine Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01A58295 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01A32142 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01A75724 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01A93159 BlueGene 96T 700 EUR

Bovine Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01A84443 BlueGene 96T 700 EUR

Canine Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01A67007 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E09M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E09M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E09M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E04M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E04M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E04M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

M. Tuberculosis Mpt70 Antigen

DAGA-182 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

M. Tuberculosis MPT83 Antigen

DAGA-183 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

Guinea Pig Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01A40857 BlueGene 96T 700 EUR

Guinea pig Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E05M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E05M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E05M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

M. Tuberculosis Mpt63/MPB63 Antigen

DAGA-180 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein, His, Yeast-10ug

QP9654-ye-10ug EnQuireBio 10ug 434.4 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein, His, Yeast-1mg

QP9654-ye-1mg EnQuireBio 1mg 3296.4 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein, His, Yeast-50ug

QP9654-ye-50ug EnQuireBio 50ug 576 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein, His, Yeast-100ug

QP9654-ye-100ug EnQuireBio 100ug 945.6 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein, His, Yeast-200ug

QP9654-ye-200ug EnQuireBio 200ug 1512 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein, His, Yeast-500ug

QP9654-ye-500ug EnQuireBio 500ug 2164.8 EUR

Mycobacterium tuberculosis MPT51/MPB51 antigen (mpt51)

1-CSB-EP363615MVZ Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant Mycobacterium tuberculosis MPT51/MPB51 antigen (mpt51)

CSB-EP363615MVZ Cusabio 3421 mg Ask for price

Recombinant Mycobacterium tuberculosis MPT51/MPB51 antigen(mpt51)

AP71171 SAB 1mg 2826 EUR

Recombinant Mycobacterium tuberculosis MPT51/MPB51 antigen (mpt51)

RPC22791-100ug Biomatik Corporation 100ug 721.6 EUR

Recombinant Mycobacterium tuberculosis MPT51/MPB51 antigen (mpt51)

RPC22791-1mg Biomatik Corporation 1mg 2884.7 EUR

Recombinant Mycobacterium tuberculosis MPT51/MPB51 antigen (mpt51)

RPC22791-20ug Biomatik Corporation 20ug 448.1 EUR

Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT63 (mpt63)

1-CSB-RP149074Ba(A3) Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis MPT51 Protein (aa 27-299)

VAng-Yyj0102-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 2292 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis MPT63 Protein (aa 30-159)

VAng-Yyj0103-10g Creative Biolabs 10 µg 424.8 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis mpt53 Protein (aa 39-173)

VAng-Yyj0526-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 1815.6 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis mpt83 Protein (aa 25-220)

VAng-Yyj0527-50gEcoli Creative Biolabs 50 µg (E. coli) 2011.2 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis mpt53 Protein (aa 1-177) [His]

VAng-Lsx06140-100g Creative Biolabs 100 µg 717.6 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis mpt53 Protein (aa 1-177) [His]

VAng-Lsx06140-1mg Creative Biolabs 1 mg 3686.4 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis Mpt70 Protein (aa 1-197) [His]

VAng-Lsx06143-100g Creative Biolabs 100 µg 717.6 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis Mpt70 Protein (aa 1-197) [His]

VAng-Lsx06143-1mg Creative Biolabs 1 mg 3686.4 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis MPT83 Protein (aa 1-224) [His]

VAng-Lsx06144-100g Creative Biolabs 100 µg 717.6 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis MPT83 Protein (aa 1-224) [His]

VAng-Lsx06144-1mg Creative Biolabs 1 mg 3686.4 EUR

Bovine Tuberculosis Ab Rapid Test Kit

T40841 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis Mpt63/MPB63 Protein (aa 1-163) [His]

VAng-Lsx06141-100g Creative Biolabs 100 µg 717.6 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis Mpt63/MPB63 Protein (aa 1-163) [His]

VAng-Lsx06141-1mg Creative Biolabs 1 mg 3686.4 EUR

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT63 (mpt63)

CSB-EP358712GKB Cusabio 5350 mg Ask for price

Recombinant Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT63(mpt63)

AP72274 SAB 1mg 2826 EUR

Recombinant M. tuberculosis MPT51/ MPB51 antigen Protein, His-SUMO, E.coli-1mg

QP7383-ec-1mg EnQuireBio 1mg 2763.6 EUR

Bovine tuberculosis antibody ELISA test kit

LSY-30046 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96*2 well/kit Ask for price

Recombinant M. tuberculosis MPT51/ MPB51 antigen Protein, His-SUMO, E.coli-100ug

QP7383-ec-100ug EnQuireBio 100ug 848.4 EUR

Recombinant M. tuberculosis MPT51/ MPB51 antigen Protein, His-SUMO, E.coli-10ug

QP7383-ec-10ug EnQuireBio 10ug 391.2 EUR

Recombinant M. tuberculosis MPT51/ MPB51 antigen Protein, His-SUMO, E.coli-200ug

QP7383-ec-200ug EnQuireBio 200ug 1338 EUR

Recombinant M. tuberculosis MPT51/ MPB51 antigen Protein, His-SUMO, E.coli-500ug

QP7383-ec-500ug EnQuireBio 500ug 1816.8 EUR

Recombinant M. tuberculosis MPT51/ MPB51 antigen Protein, His-SUMO, E.coli-50ug

QP7383-ec-50ug EnQuireBio 50ug 522 EUR

Human Tuberculosis IgG (TB IgG) Rapid Test Kit

abx092084-100l Abbexa 100 µl 225 EUR

Human Tuberculosis IgG (TB IgG) Rapid Test Kit

abx092084-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Human Tuberculosis IgG (TB IgG) Rapid Test Kit

abx092084-200l Abbexa 200 µl 350 EUR

Bovine Tuberculosis (TB) antibody rapid test card

LSY-20066 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT63 Protein, His, E.coli-1mg

QP8820-ec-1mg EnQuireBio 1mg 2763.6 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT63 Protein, His, E.coli-100ug

QP8820-ec-100ug EnQuireBio 100ug 848.4 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT63 Protein, His, E.coli-10ug

QP8820-ec-10ug EnQuireBio 10ug 391.2 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT63 Protein, His, E.coli-200ug

QP8820-ec-200ug EnQuireBio 200ug 1338 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT63 Protein, His, E.coli-500ug

QP8820-ec-500ug EnQuireBio 500ug 1816.8 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT63 Protein, His, E.coli-50ug

QP8820-ec-50ug EnQuireBio 50ug 522 EUR

Cattle and Goat Tuberculosis Antibody Rapid Test Kit

abx092019-100l Abbexa 100 µl 393.75 EUR

Cattle and Goat Tuberculosis Antibody Rapid Test Kit

abx092019-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Cattle and Goat Tuberculosis Antibody Rapid Test Kit

abx092019-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Human Tuberculosis IgG/IgM (TB IgG/IgM) Rapid Test Kit

abx092267-100l Abbexa 100 µl 1925 EUR

Human Tuberculosis IgG/IgM (TB IgG/IgM) Rapid Test Kit

abx092267-1ml Abbexa 1 ml 26250 EUR

Human Tuberculosis IgG/IgM (TB IgG/IgM) Rapid Test Kit

abx092267-200l Abbexa 200 µl 6600 EUR

Human Mycobacterium Tuberculosis (MT) IgG Rapid Test Kit

abx092084-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Cattle and Goat Tuberculosis Antibodies Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092019-40tests Abbexa 40 tests 585.6 EUR

Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) Antibody

abx415707-1ml Abbexa 1 ml 727.2 EUR

Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) Antibody

abx415707-200l Abbexa 200 µl 537.5 EUR

M. Tuberculosis LAM

DAGA-168 Creative Diagnostics 1 mg 1434 EUR

Mycobacterium tuberculosis 38 kDa Antigen (M. tuberculosis 38 kDa) Antibody

abx411025-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Mycobacterium tuberculosis 16 kDa Antigen (M. tuberculosis 16 kDa) Antibody

abx415759-01mg Abbexa 0.1 mg 760.8 EUR

Mycobacterium tuberculosis 38 kDa Antigen (M. tuberculosis 38 kDa) Antibody

abx411025-100g Abbexa 100 µg 487.5 EUR

Mycobacterium tuberculosis 16 kDa Antigen (M. tuberculosis 16 kDa) Antibody

abx415759-200l Abbexa 200 µl 600 EUR

M. Tuberculosis 38 kDa

DAG-T2447 Creative Diagnostics 1 mg Ask for price

M. Tuberculosis 16 kDa

DAG-T2449 Creative Diagnostics 1 mg Ask for price

M. Tuberculosis 15.3 kDa

DAGA-169 Creative Diagnostics 1 mg 1170 EUR

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

GWB-FB7063 GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Mycobacterium tuberculosis

Oneq-VH201-OneqVH201100D Bioingentech Oneq-VH201-100D 515 EUR

Mycobacterium tuberculosis

Oneq-VH201-OneqVH201150D Bioingentech Oneq-VH201-150D 594 EUR

Mycobacterium tuberculosis

Oneq-VH201-OneqVH20150D Bioingentech Oneq-VH201-50D 413 EUR

Mycobacterium tuberculosis

PCR-VH201-PCRVH20148D Bioingentech PCR-VH201-48D 230 EUR

Mycobacterium tuberculosis

PCR-VH201-PCRVH20196D Bioingentech PCR-VH201-96D 312 EUR

HSP-65 M. tuberculosis

GWB-58B6AA GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

HSP-70 M. tuberculosis

GWB-B0D5B1 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 3

T38298-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 3

T38298-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Tuberculosis inhibitor 3

T38298-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 3

T38298-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 3

T38298-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 5

T62086-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 5

T62086-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Tuberculosis inhibitor 5

T62086-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 5

T62086-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 5

T62086-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 4

T62087-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 4

T62087-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Tuberculosis inhibitor 4

T62087-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 4

T62087-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 4

T62087-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 1

T13223-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 1

T13223-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Tuberculosis inhibitor 1

T13223-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 1

T13223-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Tuberculosis inhibitor 1

T13223-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Tuberculosis IgG ELISA Kit

DEIA1023 Creative Diagnostics 96T 654 EUR

Tuberculosis IgG ELISA kit

55R-IB79284 Fitzgerald 96 wells 382.8 EUR

Tuberculosis IgM ELISA kit

55R-IB79285 Fitzgerald 96 wells 382.8 EUR

Tuberculosis CFP10 antibody

10-7852 Fitzgerald 1 mg 438 EUR

Tuberculosis CFP10 antibody

10-7853 Fitzgerald 1 mg 438 EUR

M. Tuberculosis TB22.2 Antigen

DAGA-186 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

M. Tuberculosis HSP70 Protein

abx060544-100ug Abbexa 100 ug 1378.8 EUR

M. tuberculosis CFP10, Protein

abx061400-100ug Abbexa 100 ug 961.2 EUR

M. tuberculosis ESAT6, Protein

abx061402-100ug Abbexa 100 ug 910.8 EUR

M. tuberculosis CFP10 Protein

abx061400-100g Abbexa 100 µg Ask for price

M. tuberculosis CFP10 Protein

abx061400-10g Abbexa 10 µg 1100 EUR

M. tuberculosis CFP10 Protein

abx061400-50g Abbexa 50 µg Ask for price

M. Tuberculosis Rv2672 Antigen

DAGA-174 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

M. Tuberculosis Rv2253 Antigen

DAGA-177 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

M. Tuberculosis MT3413 Antigen

DAGA-178 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

M. Tuberculosis Rv0477 Antigen

DAGA-179 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

Mycobacterium tuberculosis (16 kDa Ag) mouse monoclonal antibody, clone HTM63

3MT16-HTM63 Origene Technologies GmbH 1 mg Ask for price

Mycobacterium tuberculosis (38 kDa Ag) mouse monoclonal antibody, clone HTM81

3MT38-HTM81 Origene Technologies GmbH 1 mg Ask for price

Mycobacterium tuberculosis (38 kDa Ag) mouse monoclonal antibody, clone HTM82

3MT38-HTM82 Origene Technologies GmbH 1 mg Ask for price

M. Tuberculosis 85-C Antigen

DAGA-175 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

M. Tuberculosis 85-A Antigen

DAGA-181 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

M. Tuberculosis 85-B Antigen

DAGA-185 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

M. Tuberculosis 48 kDa protein

DAGA-191 Creative Diagnostics 1 mg Ask for price

M. Tuberculosis 38 kDa Protein

abx060636-100ug Abbexa 100 ug 978 EUR

M. Tuberculosis 38 kDa Protein

abx060636-100g Abbexa 100 µg Ask for price

M. Tuberculosis 38 kDa Protein

abx060636-10g Abbexa 10 µg 1437.5 EUR

M. Tuberculosis 38 kDa Protein

abx060636-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Mycobacterium tuberculosis 16kDa

GWB-7F0CCF GenWay Biotech 5 mg Ask for price

Mycobacterium tuberculosis 38kDa

GWB-67DB4A GenWay Biotech 5 mg Ask for price

M. Tuberculosis Rv0192A Antigen

DAGA-173 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

M. Tuberculosis Rv0398c Antigen

DAGA-176 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

M. Tuberculosis 85A Antigen[his]

DAGA-189 Creative Diagnostics 10 µg 812.4 EUR

M. Tuberculosis 85A Antigen [His]

DAGA-192 Creative Diagnostics 50 µg 1228.8 EUR

Goat tuberculosis IgG ELISA Kit

ELA-E2192g Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Human Tuberculosis (TB) ELISA Kit

abx055763-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Human Tuberculosis (TB) ELISA Kit

SL2799Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Recombinant M. tuberculosis 38kD

DAG-WT1091 Creative Diagnostics 1 mg 480 EUR

M. Tuberculosis ESAT-6 Antigen

DAGA-187 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

Recombinant M. Tuberculosis HSP65

DAGA-194 Creative Diagnostics 0.1 mg Ask for price

Monkey Mycobacterium Tuberculosis IgG ELISA kit, 96 tests, Quantitative

990-400-MTG Alpha Diagnostics 1 Kit 1000.8 EUR

Monkey Mycobacterium Tuberculosis IgM ELISA kit, 96 tests, Quantitative

990-410-MTM Alpha Diagnostics 1 Kit 1000.8 EUR

Mycobacterium tuberculosis Enoyl-[acyl-carrier-protein] reductase [NADH] (M. tuberculosis inhA) Antibody

20-abx109426 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Mycobacterium tuberculosis Enoyl-[acyl-carrier-protein] reductase [NADH] (M. tuberculosis inhA) Antibody

abx109426-100l Abbexa 100 µl 162.5 EUR

HSP-70 Antibody (M. tuberculosis)

GWB-D50154 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Mycobacterium tuberculosis antibody

20-MR50 Fitzgerald 1 mg 110 EUR

Mycobacterium tuberculosis Antibody

GWB-52959A GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Mycobacterium tuberculosis Antibody

GWB-37A518 GenWay Biotech 0.5 ml Ask for price

Mycobacterium tuberculosis, Antibody

GWB-1A49B9 GenWay Biotech 0.1 mg Purified Ask for price

Mycobacterium tuberculosis Antibody

abx022066-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

Mycobacterium tuberculosis Antibody

abx022067-1mg Abbexa 1 mg 1296 EUR

Mycobacterium tuberculosis Antibody

abx022073-1mg Abbexa 1 mg 1296 EUR

Mycobacterium tuberculosis Antibody

abx022087-1mg Abbexa 1 mg 994.8 EUR

Mycobacterium tuberculosis Antibody

abx022088-1mg Abbexa 1 mg 994.8 EUR

Pokazujemy również, że IL-23 jest wymagana do indukcji swoistego fenotypu Ag wytwarzającego IL-17  w naiwnych limfocytach T CD4 in vitro i że brak IL-12p70 sprzyja wzrostowi liczby Ag wytwarzających IL-17  swoiste limfocyty T CD4 zarówno in vitro, jak i in vivo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *