• 9 czerwca, 2022

Ocena testu immunochromatograficznego do szybkiej identyfikacji

Identyfikacja kompleksu Mycobacterium  tuberculosis  (MTC) pozostaje powolna. Na przestrzeni lat zaproponowano kilka nowych technologii przyspieszających i upraszczających wykrywanie MTC. W tym kontekście oceniliśmy test immunochromatograficzny (ICA) (BIO-LINE SD  Ag  MPT64  TB) do szybkiej identyfikacji MTC, oparty na wykrywaniu  specyficznego   antygenu MPT64 MTC.

Przetestowaliśmy to  na i) kulturach prątków: 210 szczepów MTC i 28 prątków niegruźliczych; ii) M. bovis bacille Calmette-Guérin szczep SSI (Statens Serum Institut, Dania); oraz iii) 22 mikroorganizmy inne niż prątki, wyizolowane z kultur . Doszliśmy do wniosku, że ten zestaw ma doskonałą  swoistość (100%) i czułość (99%) z izolowanych kultur. ICA (BIO-LINE SD  Ag  MPT64  TB) umożliwia doskonałą identyfikację MTC z izolatów klinicznych. Jest to szybki, prosty i niedrogi  test , który ma zdecydowany wkład w szybką diagnostykę laboratoryjną  gruźlicy .

 Ocena szybkiego  testu TB  Ag  MPT64  do identyfikacji kompleksu Mycobacterium  tuberculosis  .

Szybka identyfikacja kompleksu Mycobacterium  tuberculosis  w próbkach hodowlanych jest ważna dla rozpoczęcia odpowiedniego leczenia. Oceniliśmy wydajność testu TB  Ag  MPT64  Rapid   bezpośrednio na 131 próbkach dodatnich w hodowli BACTEC MGIT 960: 113 zidentyfikowano jako kompleks M.  tuberculosis  , a 18 jako prątki niegruźlicze. Czułość i  swoistość testu TB  Ag MPT64  Rapid   wyniosły odpowiednio 96,5% i 100% w porównaniu z łańcuchową reakcją polimerazy. Ogólna zgodność  testu TB Ag MPT64  Rapid   wyniosła 969%. TB     Szybki  test Ag MPT64  jest łatwy, czuły i nie wymaga wysokiego poziomu umiejętności ani  specjalistycznego  sprzętu.

Rola GenoType Mycobacterium Test na prątki pospolite/dodatkowe w celu szybkiego różnicowania między  kompleksem Mycobacterium tuberculosis a różnymi gatunkami prątków niegruźliczych.

 1. Mycobacterium  tuberculosis complex (MTBC) i niegruźlicze prątki (NTM) mogą mieć te same objawy kliniczne, ale schematy leczenia są zawsze różne. Laboratoryjne różnicowanie MTBC i NTM metodami rutynowymi jest czasochłonne i kłopotliwe. Oceniliśmy rolę testu GenoType Mycobacterium pospolitych prątków/dodatkowych gatunków (CM/AS) w różnicowaniu między MTBC a różnymi gatunkami NTM w klinicznych izolatach z przypadków gruźlicy  (TB).
 2. Od stycznia 2010 r. do czerwca 2012 r. pobrano łącznie 1080 próbek klinicznych. Diagnozę przeprowadzono za pomocą barwienia Ziehl-Neelsena, a następnie hodowli w systemie BacT/ALERT 3D (bioMerieux, Francja). Do różnicowania za pomocą testu wrażliwości na kwas p-nitrobenzoesowy (PNB) oraz testu BIO-LINE SD Ag MPT64 TB, uznawanego za złoty standard, wybrano łącznie 219 dodatnich kultur izolatów klinicznych (hodowle BacT/ALERT MP). Ostateczna identyfikacja i rozróżnienie między MTBC a różnymi gatunkami NTM zostały dodatkowo potwierdzone testem GenoType) Mycobacterium CM/AS (Hain Lifescience, Nehren, Niemcy).
 3. Spośród 219 dodatnich kultur BacT/ALERT MP, które zostały przebadane przez PNB jako 153 MTBC (69,9%) i w teście GenoType Mycobacterium CM/AS jako 159 (72,6%) MTBC, a pozostałe 60 (27,4%) uznano za gatunki NTM. Test GenoType® Mycobacterium CM/AS okazał się 99,3% czuły i 98,3% specyficzny dla szybkiego różnicowania MTBC i NTM. Najczęstszymi gatunkami NTM były; Mycobacterium fortuitum 20 (33,3%) wśród prątków szybko rosnących i Mycobacterium intracellulare 11 (18,3%) wśród prątków wolno rosnących.
 4. Test GenoType Mycobacterium umożliwia szybką i dokładną identyfikację gatunków NTM w porównaniu z różnymi fenotypowymi i molekularnymi narzędziami diagnostycznymi oraz pomaga w leczeniu infekcji powodowanych przez różne prątki.

Mycobacterium  tuberculosis  infekuje komórki dendrytyczne z dużą częstotliwością i upośledza ich funkcję in vivo.

 • Uważa się, że Mycobacterium  tuberculosis (Mtb) rezyduje w makrofagach, chociaż zaobserwowano zakażone komórki dendrytyczne (DC). Tak więc, chociaż dokonano powiązań komórkowych, brakuje globalnej charakterystyki komórek niosących Mtb. Przeprowadziliśmy czasową i ilościową charakterystykę komórek zawierających Mtb po zakażeniu myszy aerozolem za pomocą bakterii eksprymujących GFP i cytometrii przepływowej.
 • Odkryliśmy, że Mtb infekuje komórki fagocytarne o różnych fenotypach, że dominujące populacje zakażonych komórek zmieniają się w czasie i że szpikowe DC są główną populacją komórek zakażonych Mtb w płucach i węzłach chłonnych.
 • Odkryliśmy również, że bakterie w węźle drenującym płuca są tam transportowane z płuc przez mechanizm zależny od CCL19/21 i że transport bakterii do węzła chłonnego jest zjawiskiem przejściowym pomimo przewlekłego zakażenia.
 • Ponadto stwierdziliśmy, że podzbiory komórek węzłów chłonnych, które są najbardziej skuteczne w stymulowaniu swoistych dla Mtb, transgenicznych limfocytów T CD4(+) TCR, nie są zakażone bakteriami i są nieliczne lub nieobecne w płucach zakażonych myszy.
 • Wreszcie odkryliśmy, że populacje komórek płuc, które są zakażone Mtb z dużą częstotliwością, są stosunkowo nieskuteczne w stymulowaniu limfocytów T CD4(+) specyficznych wobec Ag i uzyskaliśmy dowody, że żywe Mtb mogą hamować prezentację MHC klasy II  Ag  bez zmniejszenia w ekspresji powierzchniowej MHC klasy II. Wyniki te wskazują, że Mtb jest ukierunkowany na migrację DC i  prezentację Ag  in vivo, aby promować uporczywą infekcję.

IL-23 kompensuje brak IL-12p70 i jest niezbędna dla odpowiedzi IL-17 podczas  gruźlicy  , ale jest zbędna dla ochrony i odpowiedzi IFN-gamma specyficznych dla antygenu, jeśli dostępna jest IL-12p70.

 • Indukowany przez IL-12p70 IFN-gamma jest wymagany do kontrolowania   wzrostu Mycobacterium tuberculosis ; jednakże pod nieobecność IL-12p70, szlak zależny od IL-12p40 pośredniczy w indukcji IFN-gamma i początkowej aktywności bakteriostatycznej. IL-23 jest cytokiną zależną od IL-12p40 zawierającą podjednostkę IL-12p40 kowalencyjnie związaną z podjednostką p19, która bierze udział w indukcji komórek T CD4 związanych z autoimmunizacją i zapaleniem .
 • Pokazujemy, że u myszy z niedoborem IL-23 p19 wzrost prątków jest kontrolowany i nie ma zmniejszenia ani liczby  komórek T CD4 specyficznych dla IFN-gamma wytwarzających IFN-gamma, ani lokalnej ekspresji mRNA IFN-gamma Odwrotnie, u tych myszy dochodzi do prawie całkowitej utraty zarówno  komórek T CD4 specyficznych dla Ag wytwarzających IL-17, jak i miejscowej produkcji mRNA dla IL-17.
 • Brak IL-17 nie zmienia ekspresji genów przeciwprątkowych, syntazy NO 2 i LRG-47, a brak IL-23 lub IL-17, z których oba są zaangażowane w pośredniczenie w zapaleniu, nie wpływa znacząco na ziarniniak. odpowiedź na   zakażenie płuc M. tuberculosis .
 • Pomimo tej nadmiarowości, IL-23 jest wymagana do zapewnienia umiarkowanego poziomu ochrony przy braku IL-12p70, a ochrona ta jest skorelowana z wymogiem dla IL-23 w niezależnej od IL-12p70 indukcji  swoistej dla Ag , IFN- limfocyty T CD4 wytwarzające gamma.

Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

1-CSB-YP358713MVZ Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

1-CSB-BP358713MVZ Cusabio
 • 1008.00 EUR
 • 398.40 EUR
 • 2604.00 EUR
 • 1362.00 EUR
 • 1894.80 EUR
 • 564.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

1-CSB-BP358713MVZb0 Cusabio
 • 1008.00 EUR
 • 398.40 EUR
 • 2604.00 EUR
 • 1362.00 EUR
 • 1894.80 EUR
 • 564.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 (mpt64)

1-CSB-EP358713MVZ Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

M. Tuberculosis Mpt64 Antigen

DAGA-184 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

Purified Dog CRP | AG-40CRP

AG-40CRP Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 1120 EUR

Ag rapid CDV Ag Test Kit

RG11-03 Bionote 1 box 165.84 EUR

Ag Rapid AIV Ag Test Kit

RG15-01 Bionote 1 box/30 tests 320.4 EUR

Ag Rapid H5AIV Ag test kit

RG15-05 Bionote 1 box 555.6 EUR

Purified Bovine CRP- Recombinant | AG-10CRP

AG-10CRP Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 1423 EUR

Ag Rapid CIRD-3 Ag Test Kit

RG11-09 Bionote 1 box 148.37 EUR

Rapid PED Ag Test Kit

RG14-01 Bionote 1 box 191.88 EUR

Purified Dog CRP - Recombinant | AG-40CRP-REC

AG-40CRP-REC Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 1423 EUR

Dynamiker Monkeypox Virus Ag Rapid Test

DNK-2114-1 Dynamiker Biotechnology 20 tests 702 EUR

AgRapidFeLV Ag/FIV Ab Test Kit

RC12-04 Bionote 10 tests/kit 204.48 EUR

Rapid TGE/PED Ag Test Kit

RG14-03 Bionote 1 box 289.02 EUR

NATtrol Zika Virus Stock (Qualitative) (1 mL)

TEST Zeptometrix 1 mL 1327.97 EUR

Purified Human IL-6 Protein | AG-80LK6-Z

AG-80LK6-Z Immunology Consultants Laboratory 0.1 mg 750 EUR

Human Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E01M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E06M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E06M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E06M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E08M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E08M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E08M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E02M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E02M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E02M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E03M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E03M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E03M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E04M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E04M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E04M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E07M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E07M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E07M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E09M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E09M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E09M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

HEV-Ag hepatitis E antigen ELISA test

94 Biobase 96T/Box Ask for price

HIV 1+2 Ag/Ab ELISA test

98 Biobase 96T/Box Ask for price

Ag Rapid Bov. TB Ab Test Kit

RB23-02 Bionote 1 box 174 EUR

Ag Rapid FMD NSP Ab Test Kit

RB28-02 Bionote 1 box 130.22 EUR

Bionote Rapid AIV Ag_NDV Ag Test Kit

RG15-09 Bionote 1 box 197.42 EUR

Guinea pig Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E05M0361-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E05M0361-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig Mycobacterium tuberculosis Immunogenic protein MPT64 ELISA kit

E05M0361-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis MPT64 Protein (aa 24-228) [His]

VAng-Yyj0104-10g Creative Biolabs 10 µg 1015.2 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis Mpt64 Protein (aa 1-232) [His]

VAng-Lsx06142-100g Creative Biolabs 100 µg 717.6 EUR

Recombinant Mycobacterium Tuberculosis Mpt64 Protein (aa 1-232) [His]

VAng-Lsx06142-1mg Creative Biolabs 1 mg 3686.4 EUR

Immunogenic Protein MPT64 (mpt64) Antibody

20-abx110611 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunogenic Protein MPT64 (mpt64) Antibody

20-abx110664 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunogenic Protein MPT64 (mpt64) Antibody

20-abx300132 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

TB (Mycobacterium Tuberculosis Antibody IgG) ELISA test

38 Biobase 96T/Box Ask for price

TB (Mycobacterium Tuberculosis Antibody IgM) ELISA test

39 Biobase 96T/Box Ask for price

1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit

DL-1,5-AG-Ge-96 Cusabio 1 kit of 96 tests 866.4 EUR

1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit

DLR-1,5-AG-Ge-48T Cusabio 48T 690 EUR

1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit

DLR-1,5-AG-Ge-96T DL Develop 96T 903.6 EUR

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device

41FK10 Abbott 25 Tests/Kit 115.2 EUR

HBV Pre-S1 Ag Hepatitis B ELISA test

85 Biobase 96T/Box Ask for price

Anigen Rapid FIV Ab/FeLV Ag Test Kit

RC12-04-DD Bionote 10 tests/Kit  182.64 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein, His, Yeast-100ug

QP9654-ye-100ug EnQuireBio 100ug 945.6 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein, His, Yeast-10ug

QP9654-ye-10ug EnQuireBio 10ug 434.4 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein, His, Yeast-1mg

QP9654-ye-1mg EnQuireBio 1mg 3296.4 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein, His, Yeast-200ug

QP9654-ye-200ug EnQuireBio 200ug 1512 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein, His, Yeast-500ug

QP9654-ye-500ug EnQuireBio 500ug 2164.8 EUR

Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein, His, Yeast-50ug

QP9654-ye-50ug EnQuireBio 50ug 576 EUR

PSA (Prostate-specific antigen) ELISA test

8 Biobase 96T/Box Ask for price

General 1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit

RDR-1,5-AG-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 735.6 EUR

General 1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit

RDR-1,5-AG-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 1024.8 EUR

mpt64 Antibody

1-CSB-PA358713YA01MVZ Cusabio
 • 380.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

mpt64 Antibody

1-CSB-PA14947A0Rb Cusabio
 • 380.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

mpt64 Antibody

1-CSB-PA14949A0Rb Cusabio
 • 380.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

MPT64 antibody

70R-15092 Fitzgerald 100 ug 392.4 EUR

Human Mycobacterium Tuberculosis (MT) IgG Rapid Test Kit

abx092084-20tests Abbexa 20 tests 276 EUR

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal)

41FK11 Abbott 25 Tests/Kit 114 EUR

MPT64 antibody (HRP)

60R-1115 Fitzgerald 100 ug 392.4 EUR

MPT64 antibody (FITC)

60R-1116 Fitzgerald 100 ug 418.8 EUR

MPT64 antibody (biotin)

60R-1117 Fitzgerald 100 ug 392.4 EUR

mpt64 Antibody (HRP)

20-abx300001 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

mpt64 Antibody (FITC)

20-abx300002 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

mpt64 Antibody (Biotin)

20-abx300003 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

mpt64 Polyclonal Antibody

A55719-020 EpiGentek 20 ul 117.7 EUR

mpt64 Polyclonal Antibody

A55719-050 EpiGentek 50 ul 302.5 EUR

mpt64 Polyclonal Antibody

A55719-100 EpiGentek 100 ul 423.5 EUR

mpt64 Polyclonal Antibody

A57629-020 EpiGentek 20 ul Ask for price

mpt64 Polyclonal Antibody

A57629-050 EpiGentek 50 ul Ask for price

mpt64 Polyclonal Antibody

A57629-100 EpiGentek 100 ul 423.5 EUR

mpt64 Polyclonal Antibody

A55719 EpiGentek
 • 684.66 EUR
 • 117.70 EUR
 • 302.50 EUR
 • 423.50 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

mpt64 Polyclonal Antibody

A57629 EpiGentek
 • 684.66 EUR
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 423.50 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Cattle and Goat Tuberculosis Antibodies Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092019-40tests Abbexa 40 tests 585.6 EUR

mpt64 Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA358713YB01MVZ Cusabio
 • 380.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

mpt64 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA358713YC01MVZ Cusabio
 • 380.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

mpt64 Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA358713YD01MVZ Cusabio
 • 380.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

mpt64 Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA14947B0Rb Cusabio
 • 380.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

mpt64 Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA14947C0Rb Cusabio
 • 380.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

mpt64 Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA14947D0Rb Cusabio
 • 380.40 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 50ug

Pokazujemy również, że IL-23 jest wymagana do indukcji swoistego fenotypu Ag wytwarzającego IL-17  w naiwnych limfocytach T CD4 in vitro i że brak IL-12p70 sprzyja wzrostowi liczby Ag wytwarzających IL-17  swoiste limfocyty T CD4 zarówno in vitro, jak i in vivo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *